KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW
POLISH FOR FOREIGNERS
POLNISCHKURSE FÜR AUSLÄNDER
Kursy "JĘZYK POLSKI WARTY POZNANIA" skierowane są do obcokrajowców, którzy chcą nauczyć się komunikować w języku polskim, zapoznać się z kulturą polską i poznać miasto Poznań.

szczegóły i cennik

Courses "Polish Worth Knowing" are prepared for foreigners who want to communicate in Polish, familiarise themselves with Polish culture and learn about Poznań.

details and price list

Kurse "POLNISCH IST DIE KENNENSWERTE SPRACHE" sind an diese Ausländer gerichtet, die sowohl sich in der polnischen Sprache kommunizieren möchten, als auch die polnische Kultur kennen lernen und die Stadt Posen erkunden wollen.

PreislisteCentrum Szkoleniowe ADAMS
ul. I. Paderewskiego 3/5
61-770 Poznań
tel. 61 6393 482
tel. 0 502 44 33 98
e-mail: biuro@adams.edu.pl