szkolenia językowe
Centrum Szkoleniowe ADAMS specjalizuje się w organizacji profesjonalnych szkoleń językowych dla:
 • firm i instytucji,
 • osób indywidualnych (kursy indywidualne),
 • z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, portugalskiego, francuskiego norweskiego, szwedzkiego i polskiego dla obcokrajowców.

  Oferujemy kursy regularne, intensywne oraz warsztaty językowe (krótkie szkolenia koncentrujące się na rozwoju wybranej sprawności językowej np. wygłaszanie prezentacji w języku obcym).

  METODA NAUCZANIA
  Promujemy nowe podejście w uczeniu dorosłych – koncentrujemy się na tym, co dana osoba powinna wiedzieć, umieć i rozumieć, dobierając dla niej odpowiednie metody nauczania oraz techniki przyswajania wiedzy.
  Proces uczenia się i nauczania, zwłaszcza osób dorosłych, jest sprawą niezwykle indywidualną. Dlatego uważamy, że założenie, że jedna metoda jest lepsza od innej, jest błędne.

  Każdy uczy się inaczej, dlatego nie używamy jednej określonej metody, ale staramy się wybierać najlepsze - naszym zdaniem - elementy różnych metod i podejść do nauczania.

  Naszą metodę można więc nazwać metodą eklektyczną, która pozwala naszym lektorom na pewną elastyczność w doborze środków metodycznych w zależności od poziomu grupy i jej specyficznych potrzeb.

  Wśród najczęściej stosowanych przez nas metod i podejść do nauczania języków obcych znajdują się:
  • Communicative Approach - Podejście Komunikacyjne do Nauczania Języków Obcych
  •  
  • Lexical Approach - Podejście Leksykalne do Nauczania Języków Obcych
  •  
  • Task Based Learning - Nauka Języka Obcego Zorientowana na Zadania
  •  
  • Content and Language Integrated Learning - Nauczanie Zintegrowane
  LEKTORZY
  Lektor jest najważniejszym ogniwem warunkującym powodzenie szkolenia.
  Właściwy wybór Lektora decyduje nie tylko o realizacji założonego celu szkolenia, ale również o frekwencji na zajęciach, motywacji i zaangażowaniu uczestników oraz ich satysfakcji z nauki. Dlatego ….
  CS ADAMS współpracuje tylko z doświadczonymi i sprawdzonymi lektorami polskimi, jak i native speakerami. Nasi lektorzy to osoby:
  • wykwalifikowane i przygotowane metodycznie do swojej pracy
  • doświadczone w indywidualnym i grupowym w nauczaniu osób dorosłych, pracujących na różnych stanowiskach w różnych branżach
  • motywujące uczestników zajęć do nauki
  • komunikatywne, dzięki czemu na zajęciach czują się Państwo swobodnie i szybko przyswajają wiedzę
  • podnoszące ciągle swoje kwalifikacje zawodowe

  OFERTA DLA FIRM, INSTYTUCJI I OSÓB INDYWIDUALNYCH.
  SZKOLENIA REGULARNE
  Zapewniamy indywidualnie opracowane programy nauczania pod kątem Państwa potrzeb szkoleniowych oraz elastyczne rozwiązania organizacyjne, zgodnie z Państwa życzeniami.

  Dla osób aktywnych zawodowo najcenniejszy jest czas, dlatego projektując kurs językowy dla Państwa chcemy, aby był on jak najefektywniej wykorzystany.

  Każdego Uczestnika szkoleń traktujemy wyjątkowo – dla każdego przygotowujemy indywidualny program szkolenia – uzgodniony wspólnie, dopasowany do potrzeb i doświadczeń każdego Uczestnika oraz spójny z planami rozwoju i założonymi celami. Profil kursu może łączyć w sobie kurs ogólny, biznesowy i specjalistyczny.

  Oferujemy:

  • Bezpłatne Zajęcia Startowe.
  • Ocenę umiejętności językowych przed podjęciem szkolenia ( test diagnostyczny: pisemny i ustny) i analizę potrzeb szkoleniowych.
  • Zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2 według klasyfikacji Rady Europy.
  • Indywidualnie opracowany program kursu, tworzone przy aktywnym udziale Uczestników kursu, dostosowane do ich aktualnego poziomu znajomości języka.
  • Indywidualnie dobrane materiały dydaktyczne oraz metody nauczania z uwzględnieniem Państwa predyspozycji do nauki języków obcych oraz Państwa osobowości.
  • Forma zajęć: zajęcia indywidualne i grupowe.
  • Harmonogram zajęć – ustalany indywidualnie.
  • Termin rozpoczęcia zajęć – ustalany indywidualnie.
  • Długość kursu: minimum 40 godzin lekcyjnych.
  • Pełną obsługę administracyjną szkoleń: rozliczanie kosztów kursów indywidualnie i grupowo, raporty obecności, raporty oceniające przyrost wiedzy, ocenę umiejętności językowych na zakończenie szkolenia.


  Zamów ofertę: biuro@adams.edu.pl  SZKOLENIA INTENSYWNE typu „całkowite zanurzenie” w języku obcym,  czyli umiejętność swobodnego i poprawnego wypowiadania się." 
  Do wyboru języki: angielski, niemiecki,  polski dla obcokrajowców. 

  Kursy intensywne (tygodniowe, typu „ całkowite zanurzenie” w języku obcym) to oferta dla osób, które w krótkim czasie muszą opanować lub odświeżyć konkretne umiejętności językowe. Na zajęciach koncentrujemy się głównie na zwiększeniu płynności i poprawności wypowiedzi oraz rozszerzeniu słownictwa – również branżowego. Sama znajomość języka obcego jest czasami niewystarczająca dla efektywnej komunikacji, dlatego w program kursu wplecione są elementy treningu interkulturowego.

  Organizacja intensywnego kursu:
  zajęcia od poniedziałku do piątku (5 dni)
  8 godzin lekcyjnych dziennie (40 godzin lekcyjnych w tygodniu) 
  -zajęcia realizowane w sali lekcyjnej oraz naturalnych sytuacjach np.: zwiedzanie Poznania/ oprowadzanie zagranicznych gości po Starym Rynku, zakupy 
  Nowość: Intensive weekend
  Zajęcia w 3 soboty / 9 godzin lekcyjnych/ 27 godzin lekcyjne łącznie
  Zajęcia z lektorami polskimi i Native Speakers   


  Warsztaty językowe to wiedza w pigułce, dlatego nazywamy je „ekspresową pigułką językową.” 

  Do wyboru języki: angielski, niemiecki, hiszpański, polski jako obcy.
  Poziomy zaawansowania:
   wszystkie od A1 do C2 w skali CEF. 

  Program:
  Podczas zajęć lektor realizuje program uwzględniający oczekiwania i życzenia Uczestników. To Państwo decydujecie jakie umiejętności językowe są rozwijane w czasie warsztatów językowych. 

  Proponowana tematyka:
  1. Korespondencja w biznesie. 
  2. Mów swobodnie - konwersacje. 
  4. Gramatyczne puzzle - warsztaty gramatyczne. 
  5. Warsztaty tłumaczeniowe dla asystentek. 
  6. Jak efektywnie wygłosić prezentacje w języku obcym? 
  7. Jak skutecznie negocjować w języku obcym? 
  8. Sztuka efektywnej rozmowy telefonicznej. 
  9. „Business class” - podróże służbowe. 

  Organizacja warsztatów: 
  Długość: od 16 do 24 godzin lekcyjnych ( jedna lekcja to 45 minut!) 
  Forma zajęć: zajęcia indywidualne lub grupa 2 osób. 
  Miejsce zajęć: sale CS ADAMS, ul. Paderewskiego 3/5, Poznań lub w ustalonym miejscu na terenie Poznania. 
  Termin rozpoczęcia i harmonogram zajęć - ustalany indywidualnie. 
  PRZEDSPRZEDAŻ
  zamów warsztaty językowe do 10 września 2018, z terminem realizacji do 10grudnia 2018.


  Cennik warsztatów językowych – cennik promocyjny ważny do 10.09.2018

  16 godz. lekcyjnych

  18 godz. lekcyjnych

  20 godz. lekcyjnych

  22 godz. lekcyjnych

  24 godz. lekcyjnych

  Zajęcia indywidualne

  992 zł

  1116 zł

  1240 zł

  1364 zł

  1488 zł

  Zajęcia w grupie 2 osób/cena od osoby:

  544 zł

  612 zł

  680 zł

  748 zł

  816 zł

  W cenie materiały do nauki. 


  Bezpłatne konsultacje przed rozpoczęciem warsztatów - przygotujemy indywidualny program warsztatów, zgodny z Państwa celami szkoleniowymi i aktualnym poziomem znajomości języka oraz ustalimy liczbę godzin do realizacji i harmonogram spotkań. 

  Umów się na konsultacje: biuro@adams.edu.pl

  SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

  Na nasze szkolenia zapraszamy lekarzy, lekarzy dentystów, ratowników medycznych, personel medyczny, pielęgniarki, fizjoterapeutów.

  • Centrum Szkoleniowe ADAMS  od 2010 roku współpracuje z Wielkopolską Izbą Lekarską oferując specjalistyczne szkolenia medyczne z języka angielskiego, niemieckiego  i norweskiego.
  • Celem szkoleń jest zdobycie praktycznych umiejętności  komunikowania się z w środowisku pracy – zarówno z Pacjentami jak i z zespołem lekarzy i personelem medycznym. Dodatkowo  rozwijane są wszystkie sprawności językowe ( mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie).
  • Autorskie programy nauczania przygotowane przy współpracy z lekarzami z różnych specjalizacji.
  • Nowością na kursach jest przygotowanie do fachowego egzaminu  Fachsprachenprüfung.

   Nowość : Intensive Training

  • Specjalistyczne szkolenie z medycznego języka niemieckiego- przygotowanie do Fachsprachenprüfung.  • Oferta dla lekarzy i lekarzy dentystów z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.  Zapraszamy na profesjonalne szkolenia!
  Zamów ofertę

Centrum Szkoleniowe ADAMS
ul. I. Paderewskiego 3/5
61-770 Poznań
tel. 61 6393 482
tel. 0 502 44 33 98
e-mail: biuro@adams.edu.pl