SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
Zapraszamy na efektywne szkolenia z komunikacji międzykulturowej, dzięki którym Pracownicy Państwa firmy będą jeszcze skutecznej poruszać się w środowisku międzynarodowego biznesu.

Globalizacja i rozwój naukowo- techniczny sprawiają, że codziennością staje się współpraca z kolegami i partnerami biznesowymi na całym świecie. Wspólnie realizowane projekty i strategie mogą jednak napotkać na barierę braku porozumienia na tle kulturowym.

Nasze zwyczaje i upodobania kulturowe nie zawsze mogą być odbierane pozytywnie przez innych. Każda kultura postrzega świat i rzeczywistość w inny sposób, wykształcając odmienne zbiory przekonań , wartości i postaw.

Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z różnicami kulturowymi sprawia, że współpraca w międzynarodowym zespole przebiega harmonijnie, pomimo, że każda grupa kulturowa może podążać do wspólnego celu inną drogą.

Wzajemne zaufanie oraz dobra komunikacja – również w kontekście międzykulturowym to podstawy sukcesu w działalności biznesowej.
Oto kilka przykładów różnic kulturowych:
 • na spotkania z niemieckim partnerem należy przybyć punktualnie – dla niego czas to pieniądz
 • Twój niemiecki partner, nawet jeśli Wasze relacje będą bardzo przyjazne, zawsze będzie zwracać się do Ciebie „Panie Nowak” , nigdy „Panie Piotrze” – w języku niemieckim nie ma takiej konstrukcji
 • w Szwecji podczas oficjalnych spotkań biznesowych możemy spotkać się z praktyką wygłaszania toastu zdecydowanie wcześniej niż przed deserem. Spowodowane jest to faktem przywiązywania dużej wagi do oficjalnej przemowy, którą rozpoczyna gospodarz---, a którą kończy gość
 • w Chinach nietaktem będzie pozostawienie choćby ziarenka ryżu w misce
 • wymiana wizytówek w Japonii jest swoistym rytuałem – wizytówka powinna być wręczana dwoma rękoma, w sposób umożliwiający bezproblemowe przeczytanie jej treści. Odbieramy ją również dwoma rękoma, kłaniając się przy tym.
 • w Polsce wypada spóźnić się 15 min. na proszoną kolację do domu naszych znajomych lub partnerów biznesowych.
 • w Chinach, odwiedzając miejsce pracy, w którym przebywa dużo osób, możemy zostać powitani oklaskami. W dobrym tonie będzie wtedy zrewanżować się tym samym
Naszą ofertę kierujemy do:
 • menedżerów i pracowników firm działających na rynku zagranicznym lub pracujących w międzynarodowych zespołach
 • pracowników administracji publicznej i samorządowców mających na co dzień kontakty z obcokrajowcami
 • obcokrajowców pracujących w Polsce oraz ich partnerów życiowych
 • Polaków wybierających się do pracy za granicę
 • wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności z komunikacji międzykulturowej
Przykładowe oferty szkoleń z komunikacji międzykulturowej:

Projekt szkoleniowy „Zasmakuj w Polsce” – dedykowany obcokrajowcom rozpoczynającym pobyt w naszym kraju.
Szkolenie z komunikacji międzykulturowej z elementami integracji, adaptacji i nauki języka polskiego.
Cel szkolenia:
 • adaptacja do życia zawodowego i prywatnego w Polsce
 • nauka podstawowych zwrotów w języku polskim – „język polski na przetrwanie”
 • zapoznanie z typowymi polskimi potrawami – w przerwie obiadowej uczestnicy szkolenia pod kierunkiem szefa kuchni przygotowują tradycyjne polskie dania, które potem wspólnie spożywają
 • przedstawienie atrakcji turystycznych Poznania i okolic.

Moduły szkoleniowe komplementarne:
 • szkolenie z języka polskiego jako obcego
 • szkolenie z zarządzanie zespołem międzynarodowym
„Skuteczne negocjacje z niemieckim partnerem biznesowym.”
Szkolenie skierowane do osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje negocjatora o kompetencje interkulturowe.
Cele szkolenia:
 • wprowadzenie w tematykę komunikacji międzykulturowej
 • zapoznanie z niemieckimi standardami kulturowymi
 • zapoznanie z podobieństwami i różnicami występującymi w komunikacji polsko-niemieckiej
 • zapoznanie z różnymi stylami negocjacji

Moduły szkoleniowe komplementarne:
 • szkolenie z biznesowego języka niemieckiego – skuteczne negocjacje w języku niemieckim
 • sztuka negocjacji z niemieckim partnerem – techniki negocjacyjne
Projekt szkoleniowy „Siła wielokulturowych zespołów – skuteczne zarządzanie zespołem międzynarodowym.”
Szkolenie to skierowane jest do menedżerów międzynarodowych zespołów lub osób mających objąć to stanowisko.
Cele szkolenia:
 • wprowadzenie w tematykę komunikacji międzykulturowej
 • zapoznanie z podobieństwami i różnicami występującymi w komunikacji polsko-niemieckiej
 • przedstawienie charakterystycznych zachowań biznesowych: mentalność przedsiębiorców, savoir-vivre biznesowy.
 • zapoznanie z podejściem do pracy oraz kulturą organizacyjną polskich i niemieckich przedsiębiorstw (relacje przełożony-podwładny), z różnicami kulturowymi w zespole i ich znaczeniem
 • omówienie warunków budowania efektywnego polsko-niemieckiego zespołu pracowniczego (praca zespołowa a indywidualna, postrzeganie przełożonego przez pracowników, rola kierownika)
 • zapoznanie z technikami motywowania pracowników.

Moduły szkoleniowe komplementarne:
 • szkolenie z języka polskiego jako obcego
 • szkolenia z biznesowego języka niemieckiego
 • szkolenie z zarządzanie zespołem międzynarodowym

Wszystkie nasze projekty z komunikacji międzykulturowej możemy dostosować do indywidualnych potrzeb naszych Klientów lub przygotować nowe programy szkoleniowe – w ramach szkoleń dedykowanych.
Centrum Szkoleniowe ADAMS
ul. I. Paderewskiego 3/5
61-770 Poznań
tel. 61 6393 482
tel. 0 502 44 33 98
e-mail: biuro@adams.edu.pl