SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

Na nasze szkolenia zapraszamy lekarzy, lekarzy dentystów, ratowników medycznych, personel medyczny, pielęgniarki, fizjoterapeutów.

  • Centrum Szkoleniowe ADAMS od 2010 roku współpracuje z Wielkopolską Izbą Lekarską oferując specjalistyczne szkolenia medyczne z języka angielskiego, niemieckiego i norweskiego.
  • Celem szkoleń jest zdobycie praktycznych umiejętności komunikowania się z w środowisku pracy – zarówno z Pacjentami jak i z zespołem lekarzy i personelem medycznym. Dodatkowo rozwijane są wszystkie sprawności językowe ( mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie).
  • Autorskie programy nauczania przygotowane przy współpracy z lekarzami z różnych specjalizacji.
  • Oferta dla lekarzy i lekarzy dentystów z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
    WI

 

Nowość : Intensive Training

Specjalistyczne szkolenie z medycznego języka niemieckiego- przygotowanie do Fachsprachenprüfung.Centrum Szkoleniowe ADAMS
ul. I. Paderewskiego 3/5
61-770 Poznań
tel. 61 6393 482
tel. 0 502 44 33 98
e-mail: biuro@adams.edu.pl