SZKOLENIA INTENSYWNE

SZKOLENIA INTENSYWNE typu „całkowite zanurzenie” w języku obcym,  czyli umiejętność swobodnego i poprawnego wypowiadania się." 

Do wyboru języki: angielski, niemiecki,  polski dla obcokrajowców.  Kursy intensywne (tygodniowe, typu „ całkowite zanurzenie” w języku obcym) to oferta dla osób, które w krótkim czasie muszą opanować lub odświeżyć konkretne umiejętności językowe. Na zajęciach koncentrujemy się głównie na zwiększeniu płynności i poprawności wypowiedzi oraz rozszerzeniu słownictwa – również branżowego. Sama znajomość języka obcego jest czasami niewystarczająca dla efektywnej komunikacji, dlatego w program kursu wplecione są elementy treningu interkulturowego.

Organizacja intensywnego kursu:
zajęcia od poniedziałku do piątku (5 dni)
8 godzin lekcyjnych dziennie (40 godzin lekcyjnych w tygodniu) 
-zajęcia realizowane w sali lekcyjnej oraz naturalnych sytuacjach np.: zwiedzanie Poznania/ oprowadzanie zagranicznych gości po Starym Rynku, zakupy 
Nowość: Intensive weekend
Zajęcia w 3 soboty / 9 godzin lekcyjnych/ 27 godzin lekcyjne łącznie
Zajęcia z lektorami polskimi i Native Speakers


Prześlij nam tekst do bezpłatnej wyceny: biuro@adams.edu.pl

Centrum Szkoleniowe ADAMS
ul. I. Paderewskiego 3/5
61-770 Poznań
tel. 61 6393 482
tel. 0 502 44 33 98
e-mail: biuro@adams.edu.pl