Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe ADAMS, ul. Paderewskiego 3/5/5 w Poznaniu. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: biuro@adams.edu.pl
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  • realizacji umowy z Państwem i będą przetwarzane przez okres 6 lat po zakończeniu realizacji umowy,
  • odpowiedzi na korespondencję wysłaną przez Państwa i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty zakończenia tematu korespondencji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom udostępnionym z mocy prawa lub podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych w zakresie obsługi finanowo-księgowej oraz IT.
Administrator Danych Osobowych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.
Administrator Danych Osobowych nie realizuje oraz nie planuje realizacji operacji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Centrum Szkoleniowe ADAMS
ul. I. Paderewskiego 3/5
61-770 Poznań
tel. 61 6393 482
tel. 0 502 44 33 98
e-mail: biuro@adams.edu.pl